Srpska Naučna Televizija - SNT

Srpska Naučna Televizija je neprofitna i nedobitna televizijska stanica civilnog društva osnovana sa ciljem da nauka, kultura i obrazovanje dobiju svoje zasluženo mesto u medijskom prostoru Srbije.

Misija Srpke Naučne Televizije je da kvalitetnim i zanimljivim programskim sadržajima radi na popularizaciji nauke, kulture i umetnosti, edukaciji i informisanju, pri čemu posebnu pažnju poklanjamo promociji domaćih naučnih institucija i ustanova kulture, kao i dostignićima naučnika i umetnika sa naših prostora. Ovaj projekat Komiteta znanja Srbije ima za cilj da predstavi aktuelne teme iz nauke i kulture širokom auditorijumu, i teži da inspiriše mlade generacije da se opredele za istraživačku karijeru i/ili umetničko stvaralaštvo.

Srpska Naučna Televizija se trenutno emituje u kablovskom sistemu IPTV-a i putem web paketa "Sve na klik" Telekoma Srbije, a očekujemo emitovanje signala i putem ostalih kablovskih operatera. SNT poseduje svu neophodnu tehničku opremu, kao i studijski prostor za realizaciju programa u sopstvenoj produkciji. Tim Srpske Naučne Televizije čine mladi, ambiciozni i kreativni profesionalci, školovani za rad u elektronskim medijima.

Više o Srpskoj Naučnoj Televiziji možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji www.sntv.rs