Valter Halštajn program stipendija
06. 02. 2013.

O konkursu: Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu posredstvom Ministarstva spoljnih poslova obavestila je ovo Ministarstvo o programu Valteh Halštajn fondacije Baden Virtenberg. Ponuđeni program daje mogućnost studentima i administrativnim stručnjacima iz zemalja Srednje i Istočne Evrope u kojima se sprovode reforme da steknu uvid u administrativne, pravne i socijalne strukture pokrajine Baden-Virtenberg i Evropske Unije. Viša škola za javnu administraciju i finansije u Ludvigsburgu pomaže stipendistima u pronalaženju ustanove u kojoj će obavljati praksu (u trajanju od 1 do 2 meseca) i u organizaciji boravka.

U 2012. godini stipendisti su obavljali praksu u pokrajinskim ministarstvima, regionalnim organima vlasti, pokrajinskom parlamentu, gradskoj upravi i regionu, kao i u pokrajinskim predstavništvima u Briselu i Berlinu. Najvažniji deo boravka u Baden-Virtenbergu čine mere za umrežavanje stipendista. Na susret stipendista u julu biće pozvani svi aktuelni i nekadašnji stipendisti programa Valter-Halštajn i vrhunski referenti za teme od evropskog značaja.

Više o konkursu na linku.

Ko može da konkuriše: Studenti.

Rok za konkurisanje: 15. februar 2013.