Podrška programima edukacije na Evropskom nivou
21. 02. 2013.

O konkursu: Evropska komisija je početkom avgusta 2012. godine otvorila novi konkurs za projekte u okviru svih potprograma koji čine Program celoživotnog učenja. Republika Srbije je punopravna učesnica centralizovanih delova Programa (shodno potpisanom Memorandumu sa Evropskom komisijom od 21. decembra 2011. godine). Prijave za centralizovane delove Programa se podnose Izvršnoj agenciji u Briselu koja je odgovorna i za proces odabira projekata za finansiranje.

Konkursni formulari za sve centralizovane aktivnosti već predviđaju učešće Srbije u svim svojim poljima a institucije iz Evropske unije su ohrabrene da uključe institucije iz Srbije kao partnere u projekte.

Rokovi za podnošenje predloga projekata u kojima institucije iz Srbije mogu da učestvuju su sledeći:

• za centralizovane delove potprograma Komenijus, Erazmus, Gruntvig i Leonardo da Vinči (multilateralni projekti, mreže i prateće mere) rok je 31. januar 2013. godine;

• potprogram Žan Mone (ključna aktivnost 1) rok je 15. februar 2013.godine;

• za centralizovane delove Transverzalnog potprograma rok je 28. februar 2013. godine.

Više o konkursu na linku.

Ko može da konkuriše: Institucije

Rok za konkurisanje: 28. februar 2013.