Saradnja u oblasti obrazovanja
21. 03. 2013.

O konkursu: Program Tempus IV je usmeren na modernizaciju sistema visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, pokriva teme koje su struktuisane na osnovu modernih trendova za politiku visokog obrazovanja u celom svetu,. Tematika saradnje je struktuisana u sledećim oblastima:

• Modernizacija kurikuluma u akademskim disciplinama koja su identifikovana od strane Partnerskih zemalja , koristeći ECTS (European Credit Transfer System), sistem ciklusa i priznanje diploma
Reforma vođstva

• Menadžment univerziteta i usluge studentima

• Uvođenje sistema za obezbeđenje kvaliteta

• Institucionalna i finasijska autonomija

• Jednak i transparentan pristup sistemu visokog obrazovanja

• Razvoj međunarodnih odnosa

• Obrazovanje neuniverzitetskih profesora

• Razvoj partnerstva sa firmama

• Trougao znanja: edukacija-istraživanje-inovacija

• Trening kursevi za javne servise (ministarstva, regionalni i lokalni autoriteti)

• Razvoj doživotnog učenja

• Kvalifikacije i okviri

Više o konkursu na linku.

Ko može da konkuriše: Institucije.

Rok za konkurisanje: 26. mart 2013.godina