Opšta podrška organizacijama
25. 03. 2013.

Ko može da konkuriše: Projekti finasirani kroz standardne grantove koji pripadaju pod jednim od ovih 6 kategorija:

- saradnja u kulturi

- naučno istraživanje i razmena

- edukacija

- razmena mladih

- prekogranična saradnja

- promocija turizma

Više o konkursi na linku.

Ko može da konkuriše: Neprofitne i nevladine organizacije, državne institucije za obrazovanje, kulturu i istraživanje, opštine i lokalne samouprave.

Rok za konkurisanje: 15. septembar 2013. god.