Stalni poziv za projekte - FOD
01. 10. 2013.

O konkursu: Fond za otvoreno društvo ima nekoliko programa u okviru kojih finansira projekte, od kojih svaki ima svoje ciljeve i prioritete. Za detaljne informacije o programima, apliciranju i kriterijumima kliknite na link odgovarajućeg programa:

1. Obrazovanje i mladi.

2. Evropske integracije.

3. Vladavina prava i tranziciona pravda.

4. Javne politike i dobro upravljanje.

5. Medijski program i kultura komunikacije.

6. Informacioni program.

7. Romski program i Program javnog zdravlja.

8. Inicijative civilnog društva i Program "Istok-Istok".

9. URGENTNI FOND - podrška projektima za ublažavanje socijalnih posledica ekonomske krize.

Rok za konkurisanje: Fond za otvoreno društvo prima i razmatra predloge projekata tokom cele godine.

Ko može da konkuriše: Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.