Javni poziv za dostavljanje komentara
01. 10. 2013.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije uz podršku projekta „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“, pripremila je radni tekst dokumenta „Smernice za učešće zainteresovane javnosti u postupcima donošenja propisa i akata“, u cilju uspostavljanja principa i opštih kriterijuma za saradnju između organa javne vlasti i zainteresovane javnosti u postupcima donošenja propisa i akata, radi obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne primene.

Ovaj dokument predstavlja opšti okvir učešća i unapređenja saradnje, kao i početni korak ka budućim izmenama pojedinačnih propisa i akata u navedenom smeru, a izrađen je na osnovu delokruga rada Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, a prema Planu rada Vlade za 2013. godinu, kao i na osnovu obaveza iz Akcionog Plana za ispunjavanje preporuka iz Izveštaja o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija za 2012. godinu.

Radna verzija Smernica za učešće zainteresovane javnosti u postupcima donošenja propisa i akata objavljena je 24.09.2013. godine na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije http://civilnodrustvo.gov.rs.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom poziva zainteresovanu javnost da se upozna sa predloženim rešenjima i pošalje svoje komentare i sugestije do ponedeljka, 14. oktobra 2013. godine, čime će doprineti poboljšanju predloženih rešenja. Komentare, predloge i sugestije potrebno je dostaviti u posebno predviđenom obrascu za dostavljanje komentara koji je sastavni deo ovog javnog poziva, na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , sa naslovom „Komentari na Smernice”.