UVODNA REČ

Poštovani/a,

U sledeće dve dekade Evropa, pa i svet u celini, zahvaljujući snažnom tehnološkom progresu, novim naučnim otkrićima, hiljadama novih mladih naučnika, posebno u mnogoljudnim zemljama sveta, enormnim ulaganjima u znanje, učiniće gigantske korake u razvoju proizvodnih procesa i proizvoda. Sve to će usloviti povećanje bruto domaćih proizvoda niza zemalja. Svet će se prestrojiti u skladu sa novim poretkom ekonomskog rasta nacija.

Za Republiku Srbiju postoji mogućnost da se ukoliko ne prati ove velike promene nađe u teškoćama i da na listama, poput Liste konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, i dalje ostane na pozicijama koje se mogu oceniti kao nezadovoljavajuće.

Stanje u zemlji pokazuje da se u proces transformacije društva i privrede moraju uključiti novi oblici entiteta tj. oni koji do sada nisu postojali, sa novom vrstom zadataka i novim načinom delovanja. Zbog toga smatramo da je jedan od najvažnijih zadatak okupiti mlade ljude, akademsku pamet Srbije, prateći paradigmu orijentisanu ka znanju uliti im nadu, pomoći im, usmeriti ih ka pravom, plodotvornom cilju, održavati ih na tom putu, ohrabrivati i spremati ih za promene koje svet nameće.

Komitet znanja Srbije smo zamislili kao instituciju koja bi kreirala jedno novo, moderno, inovativno i na promene spremno društvo u Srbiji, sposobno da čini sastavni deo evropskog i svetskog društva znanja i umetnosti.

 

U Beogradu, 10.10.'10. godine u 10h.