O NAMA

Komitet znanja Srbije (KoznaS) je nevladino, nezavisno, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano 10.10.'10. godine u Beogradu, Republika Srbija.

KoznaS okuplja akademsku populaciju građana Srbije, a posebno one koji su već istaknuti poznavaoci svetske baštine znanja u 10 izabranih naučnih oblasti, s ciljem da razvija i promoviše novo, moderno i evropski orijentisano društvo – "Društvo znanja".

Udruženje KoznaS trenutno okuplja više od 160 članova, a među njima je 27% doktora nauka, 28% magistara, 32% fakultetski obrazovana saradnika, 3% saradnika sa završenom Višom školom i 10% studenata. U udruženju je trenutno 54% žena i 46% muškaraca.