MISIJA

Stvaranje uslova za selekciju, razvoj i primenu savremenih znanja, veština i umetnosti kroz koordinisan uticaj u naučnim, kulturnim i privrednim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i putem angažovanja svojih članova u naučnoistraživačkim projektima finansiranim od strane domaćih, evropskih i svetskih fondova.

Ugrađivanje izvrsnosti u aktivnosti društva i privrede tako da budu zadovoljeni izazovi znanja u 21. veku i povećanje konkurentske prednosti nacije, promovisanje moći znanja, veština i umetnosti i načina njihove implementacije, razvijanje i promovisanje liderstva među mladim ljudima.