PRISTUPNO ČLANSTVO

Pristupno članstvo je pristupno telo KoznaS-a.

Pristupni član Komiteta znanja Srbije može da bude svaki državljanin Srbije koji se ističe svojim znanjem, veštinom, kreativnošću, inovativnošću i koji prihvata viziju, misiju i programske ciljeve KoznaS-a.

Pristupni član prihvata da bude posvećen unapređenju svoje stručne, radne i naučne karijere, kao i razvoju i promociji KoznaS-a. On je građanin Srbije spreman da deli svoje znanje sa drugim članovima KoznaS-a i da poštuje etičke i moralne kodekse savremenog društva.

Odluku o prijemu u Pristupno članstvo donosi Upravni odbor KoznaS-a.

Pristupni članovi ostvaruju pogodnosti definisane Pravilnikom o članstvu KoznaS-a i imaju pravo da nakon dve godine provedene u Pristupnom članstvu podnesu zahtev za pristupanje Vrhovnom članstvu. Odluku o tome donosi Upravni odbor na osnovu procene Naučnog saveta o rezultatima njihovog naučnog i stručnog rada, kao i doprinosa razvoju i promovisanju Programskih ciljeva KoznaS-a.