KOLEKTIVNO ČLANSTVO

Organizacije, preduzeća, ustanove, institucije ili društva čija su sedišta na teritoriji Republike Srbije, a koji prihvataju Statut KoznaS-a i Programske ciljeve KoznaS-a i spremni su da daju svoj doprinos ostvarenju ciljeva Udruženja, mogu po oceni Upravnog odbora postati Kolektivni član Komiteta znanja Srbije.

Kolektivni član ima pravo da učestvuje u svim aktivnostima Komiteta znanja Srbije i da bude prioritetno zastupljen u implementaciji svih znanja, veština i umetnosti kojima kao resursima KoznaS bude raspolagao. Takođe, KoznaS će po mogućstvu koristiti resurse i proizvode Kolektivnog člana u svim svojim aktivnostima.