POČASNO ČLANSTVO

Pojedinci koji su u više prilika pokazali da su na liniji ideja i aktivnosti KoznaS-a, koji su nam pomagali u ispunjenju naše misije i ostvarivanju programskih ciljeva, nesebično podržavali i doprinosili uspešnosti naših projekata, koji su istaknuti pripadnici zajednice u svojim sredinama i afirmisani pojedinci u svojim delatnostima, mogu postati Počasni članovi KoznaS-a.

Počasni članovi mogu biti fizička lica iz zemlje i inostranstva.

Odluku o dobijanju statusa Počasnog člana Komiteta znanja Srbije donosi Upravni odbor.