POGODNOSTI ZA ČLANOVE

U skladu sa zahtevima članova, planom rada i finansijskim planom KoznaS-a za tekuću godinu, kao i mogućnostima naših Kolektivnih članova, Prijatelja i Partnera, odobravaju se različite pogodnosti u obliku: stručne, administrativne i materijalne pomoći, sufinansiranja, obezbeđivanja troškova izdavanja, objavljivanja, kotizacija i troškova boravka i putovanja, uključivanja u različite stručne timove, asistencija i posredovanja, konsultacija, saveta i informisanja, kao i plasiranja ideja i projekata.

Pomenute pogodnosti mogu biti:

• Angažovanje u radu na projektima finansiranim od strane evropskih, svetskih i domaćih fondova, kao i od strane drugih investicionih kompanija i organizacija.

• Angažovanje u radu na stručnim, ekspertskim, savetodavnim i konsultantskim poslovima i projektima.

• Posredovanje i pomoć u plasiranju potencijalnih individualnih ili timskih ideja i projekata članova.

• Organizovanje stručnih i naučnih skupova i konferencija, seminara, kongresa, učešća na sajmovima, prigodnih i obeležavajućih manifestacija u zemlji i inostranstvu.

• Asistencije, preporučivanje i davanje informacija u vezi sa zapošljavanjem, kao i povezivanje sa poslodavcima.

• Konsultacije, savetovanja i ostale aktivnosti na zahtev članova.

• Informisanje o aktivnostima, vestima i inovacijama iz oblasti koje su predmet interesovanja članova.

• Pristup korporativnoj mreži Kolektivnih članova, Prijatelja i Partnera KoznaS-a.

• Konsultacije, saveti, informacije, kao i svaka druga vrsta pomoći vezana za dalje obrazovanje i usavršavanje, stručni i naučni razvoj članova Koznas-a.