PARTNERI I PRIJATELJI

Pojedinci, stručne, naučne, privredne i ostale organizacije i institucije, kao i svi drugi koji doprinose, podržavaju i pomažu u ispunjenju misije, ostvarivanju programskih ciljeva, širenju i razvoju ideja Komiteta znanja Srbije, postaju Prijatelji ili Partneri KoznaS-a.

Svoj značajan doprinos, podršku ili pomoć Prijatelji i Partneri su dokazali u bar jednom uspešnom projektu KoznaS-a.

Prijatelji mogu biti fizička, a Partneri pravna lica iz zemlje i inostranstva. Odluku o dobijanju statusa Prijatelja ili Partnera Komiteta znanja Srbije donosi Upravni odbor.