10 NAUČNIH OBLASTI

Komitet znanja Srbije okuplja članove iz 10 naučnih oblasti:

BIOTEHNOLOŠKE NAUKE
INFORM. I KOMUNIK. TEHNOLOGIJE
UMETNOST I KULTURA
NAUKE BEZBEDNOSTI I ODBRANE
PRAVO
EKONOMIJA
MENADŽMENT
SOCIOLOGIJA
PEDAGOGIJA
PSIHOLOGIJA
KOMUNIKACIJE
POLITIČKE NAUKE
MATEMATIKA
LOGIKA
STATISTIKA
ISTORIJA
KNJIŽEVNOST
FILOZOFIJA
LINGVISTIKA
TEOLOGIJA
MEDICINA
BIOMEDICINA
STOMATOLOGIJA
FARMACIJA
VETERINA
ASTRONOMIJA
BIOFIZIKA
BIOLOGIJA
FIZIKA
GEOGRAFIJA
HEMIJA
AGRONOMIJA
NAUKE O ZEMLJI
ARHITEKTURA
GRAĐEVINARSTVO
ELEKTRONIKA
ELEKTROTEHNIKA
ENERGETIKA
MAŠINSTVO
METALURGIJA
SAOBRAĆAJ
INŽINJERING
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE