NAUČNI SAVET

Naučni savet Komiteta znanja Srbije ima ulogu da uspostavi najefikasniju strategiju za razvoj i plasman ciljeva organizacije u društvu.

Naučni savet uspostavlja saradnju sa stručnim, naučnim i obrazovnim institucijama i istaknutim pojedincima iz zemlje i inostranstva u cilju efikasne realizacije misije KoznaS-a.

Članovi naučnog saveta
Ekonomski savetnik
Savetnik za razvoj primenjene nauke
Mr Goran Bijelić
Savetnik za razvoj modernih tehnologija u biomedicini
Dr Ivan Đorđević
Savetnik za medicinu
Dr Nebojša Tasić
Savetnik za primenu informacionih tehnologija
Dr Marko Petković
Savtenik za plasman nauke u društvu
Dr Jelena Neđić
Savetnik za popularizaciju savremene umetnosti
Dr Aleksandra Jovanić
Savetnik za popularizaciju muzike
Milica Đorđević