CENTAR ZA RAZVOJ KOZNAS-a

Centar za razvoj Komiteta znanja Srbije je operativno telo udruženja.

Centar za razvoj organizuje redovno obavljanje delatnosti udruženja, koordiniše razvoj incijativa i projekata organizacije i uspostavlja aktivnu saradnju sa partnerima i donatorima.

Članovi centra za razvoj
Predsednik udruženja
Dr Živojin Petrović
Generalni sekretar udruženja
MSc Danijela Vasić
Stručni saradnik za saradnju sa nevladinim organizacijama
Jelena Mitrović
Stručni saradnik za saradnju sa investicionim fondovima
Jovana Miljković
Stručni saradnik za društvene mreže
MSc Jovana Tripunović
Stručni saradnik za informacione tehnologije
Ljubomir Paunović
Stručni saradnik za saradnju sa naučnim i istraživačkim institucijama
Dr Jelena Neđić