STRUČNI SARADNICI

Stručni saradnici KoznaS-a su koordinatori razvoja definisanih naučnih oblasti u okviru organizacije.

Koordinatori predlažu i učestvuju na sprovođenju društveno - korisnih projekata u svojoj oblasti intersovanja i informišu zainteresovane stručnjake i studente o aktivnostima organizacije.

Stručni saradnici
GRAĐEVINARSTVO
SAOBRAĆAJ
Miloš Vodogaz
ARHITEKTURA
STATISTIKA
Aleksandra Anić
SOCIOLOGIJA
Marija Mirković
STOMATOLOGIJA
Slobodan Stojanović
MENADŽMENT
Maja Paunović
ENERGETIKA
Ivan Marjanović
MEDICINA
UMETNOST I KULTURA
Jakov Petrović
FIZIKA
Boris Klobučar
PSIHIJATRIJA
Dr Vladimir Stojković