OTVORENI POZIVI I KONKURSI ~ Komitet znanja Srbije
Konkrs za donacije i sponzorstva Erste banke
13. 10. 2013.

O konkursu: Erste banka a.d. Novi Sad posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstava i donacija.

Njihov cilj je da svojim akcijama i podrškom pomognu povećanju kvaliteta života u sledećim oblastima:

- unapređenje i promocija obrazovanja, kulture i umetnosti

- unapređenje socijalne inkluzije, kroz osnaživanje i povećanje vidljivosti socijalno osetljivih grupa

- smanjenje zagađenja koje proizvodimo našim poslovanjem

- jačanje internih kapaciteta za rad sa zajednicom – program volontiranja zaposlenih.

Vaše predloge za saradnju možete nam slati popunjavanjem Prijavnih formulara u skladu sa Uputstvima za prijavljivanje koje možete naći OVDE.

Ko može da konkuriše: Organizacije i institucije civilnog društva.

Rok za prijavu: 01.11.2013.godina.

 
Stalni poziv za projekte - FOD
01. 10. 2013.

O konkursu: Fond za otvoreno društvo ima nekoliko programa u okviru kojih finansira projekte, od kojih svaki ima svoje ciljeve i prioritete. Za detaljne informacije o programima, apliciranju i kriterijumima kliknite na link odgovarajućeg programa:

1. Obrazovanje i mladi.

2. Evropske integracije.

3. Vladavina prava i tranziciona pravda.

4. Javne politike i dobro upravljanje.

5. Medijski program i kultura komunikacije.

6. Informacioni program.

7. Romski program i Program javnog zdravlja.

8. Inicijative civilnog društva i Program "Istok-Istok".

9. URGENTNI FOND - podrška projektima za ublažavanje socijalnih posledica ekonomske krize.

Rok za konkurisanje: Fond za otvoreno društvo prima i razmatra predloge projekata tokom cele godine.

Ko može da konkuriše: Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

 
Aktivne zajednice - konkurs BCIF-a
25. 09. 2013.

O konkursu: Problemi sa kojima se susreću ljudi u lokalnim zajednicama su različiti, kao i rešenja koja se mogu primeniti. Stoga program Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku u iznosu do 350.000 dinara (3.500 evra) incijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih problema na lokalnom nivou. Uspešne akcije pomažu ljudima da steknu nova znanja i poverenje u sopstvene mogućnosti.

Za finansijsku pomoć mogu konkurisati i registrovane i neformalne grupe, dok predlozi projekata mogu biti pisani na srpskom, romskom, mađarskom ili albanskom jeziku. U odabiru inicijativa koje se finansijski podržavaju prednost se daje akcijama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora. Naše iskustvo je pokazalo da uključenje različitih subjekata u zajednici omogučava kreativnija, potpunija i trajnija rešenja problema.

Rezultati ovih projekata na najbolji način pokazuju da pozitivne promene u mnogim slučajevima ne zavise toliko od količine novca, koliko od volje, entuzijazma i znanja, i da mnogi od problema sa kojima se susrećemo mogu biti rešeni i sa manje sredstava nego što se obično pretpostavlja.

Ko može da konkuriše: registrovane i neformalne grupe

Rok za konkurisanje: Projekti za program Aktivne zajednice se podnose tokom cele godine, a Odbor za donacije odlučuje o projektima tri puta godišnje.

 
Podrška programima i projektima mladih u oblasti kulture
20. 05. 2013.

O konkursu: Erste banka Novi Sad a.d. i Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) objavljuju, sedmi put po redu, konkurs za donacije u okviru programa Centrifuga.
Konkurs je otvoren do 25. maja 2013. godine i namenjen je isključivo lokalnim omladinskim organizacijama/neprofitnim grupama kojima upravljaju mladi ljudi i bave se pitanjima mladih i kulture. Cilj programa CENTRIFUGA je da dodelom donacija u vrednosti od 100.000 do 400.000 dinara aktivira mlade od 15 do 30 godina da pokrenu kreativne kulturne sadržaje u opštinama/gradovima u kojima posluje Erste Banka (spisak opština nalazi se u dokumentu Objava konkursa), osim na teritorijama gradova Beograd, Niš i Novi Sad.

Od ove godine, pored redovnog konkursa, Centrifuga će imati i dodatak – CENTRIFUGA+. Cilj Centrifuge+ jeste da podrži saradnju organizacija iz najmanje dva grada koje svojim zajedničkim kapacitetom realizuju projekte usmerene ka većoj upotrebi javnih prostora sa donacijom u iznosu do 500.000 dinara.

Više o konkursu na linku.

Ko može da konkuriše: Civilne organizacije.

Rok za konkurisanje: 25. maj 2013. g.

 
Opšta podrška organizacijama
25. 03. 2013.

Ko može da konkuriše: Projekti finasirani kroz standardne grantove koji pripadaju pod jednim od ovih 6 kategorija:

- saradnja u kulturi

- naučno istraživanje i razmena

- edukacija

- razmena mladih

- prekogranična saradnja

- promocija turizma

Više o konkursi na linku.

Ko može da konkuriše: Neprofitne i nevladine organizacije, državne institucije za obrazovanje, kulturu i istraživanje, opštine i lokalne samouprave.

Rok za konkurisanje: 15. septembar 2013. god.

 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koznasrs/public_html/templates/koznas/html/pagination.php on line 135
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 63