Stručni saradnici KoznaS-a
GRAĐEVINARSTVO
SAOBRAĆAJ
Miloš Vodogaz
ARHITEKTURA
STATISTIKA
Aleksandra Anić
SOCIOLOGIJA
Marija Mirković
STOMATOLOGIJA
Slobodan Stojanović
MENADŽMENT
Maja Paunović
ENERGETIKA
Ivan Marjanović
MEDICINA
UMETNOST I KULTURA
Jakov Petrović
FIZIKA
Boris Klobučar
PSIHIJATRIJA
Dr Vladimir Stojković